Как да подобрим взаимоотношенията в двойката с EMDR терапия

EMDR терапия, взаимоотношения в двойката, Антоанета Паликарски

Съдържание

EMDR е сравнително нов психотерапевтичен подход, разработен в края на 80-те години на миналия век. Той се  прилага при хора, които са претърпели травма и други силно стресиращи житейски преживявания.

Този терапевтичен подход е широко признат и приет в областта на психичното здраве заради своята ефективност в подпомагането на хората да обработват травматичните спомени и да намаляват емоционалното и психологическото въздействие на травматичните събития. EMDR се използва предимно за справяне с посттравматично стресово разстройство, но се прилага и при редица други психични състояния, като тревожни разстройства, депресия, фобии и скръб. Той е изключително полезен подход и в работата с  проблемите на двойките и взаимоотношенията и за укрепване на взаимоотношенията, насърчаване на емоционалната връзка в партньорството и разрешаване на конфликти.

Какво представлява EMDR терапията

EMDR терапията използва елементи от вече познати и наложени терапевтични методи, включително когнитивно-поведенческа терапия, психодинамична терапия и терапии, ориентирани към тялото.  Основният принцип на EMDR е, че травматичните преживявания могат да „заседнат“ в системата за обработка на информация на мозъка, което води до мъчителни за психиката и тялото симптоми и емоционални затруднения. Терапевтичният процес включва работа с различни аспекти на предизвикателната ситуация и поведение  – минали преживявания, настоящи задействащи фактори и бъдещи предизвикателства. Най-отличителният момент в този тип терапия е използването на двустранна стимулация. Обикновено чрез движение на очите наляво – надясно по време на сесията клиентът бива помолен да се фокусира върху травматичен спомен и да следва с очи пръста на терапевта /или друг движещ се визуален стимул/. Движения на очите симулират фазата на бързо движение на очите (REM) по време на сън и улесняват естествената обработка на спомените от мозъка.

EMDR терапията при двойки и проблеми във взаимоотношенията

Преодоляване на индивидуална травма: Ако единият или и двамата партньори имат неразрешена травма от миналото, това може да окаже значително влияние върху динамиката на връзката им. ЕМДР може да се използва за обработване и справяне с тези индивидуални травми, което позволява на всеки партньор да разбере по-добре себе си и реакциите си във връзката.

Засилване на емоционалната връзка

EMDR насърчава двойките да изследват емоциите си в безопасна и подкрепяща среда. Тъй като партньорите участват в терапевтичния процес, те развиват по-дълбоко разбиране за чувствата, нуждите и уязвимостта на другия. Като насърчава емпатията и емоционалната настройка, EMDR може да помогне на двойките да възстановят или укрепят емоционалната си връзка.

Изграждане на доверие и сигурност

EMDR може да помогне на партньорите да преработят минали преживявания, които може да са накърнили чувството им за доверие и сигурност, като по този начин се създаде среда на безопасност и откритост във връзката.

Подобряване на комуникацията и разрешаване на конфликти:

EMDR може да помогне за разкриването и преработването на всички неразрешени емоции или спомени, които пречат на ефективната комуникация. Когато партньорите работят върху тези проблеми, те могат да развият по-здравословни модели на общуване, което намалява недоразуменията и конфликтите. Чрез преработване и освобождаване на емоционалните бариери партньорите могат да изразяват по-ефективно своите нужди, да участват в активно слушане и да намират взаимно удовлетворяващи решения.
EMDR може да помогне за идентифицирането и преодоляването на онези отключващи моменти, което ще позволи на двойката да се справя с конфликтите по-конструктивно и ефективно.

Разчупване на негативните модели на взаимоотношения

EMDR може да помогне на хората да разпознаят и променят тези модели, което води до по-здравословни взаимодействия и по-положителна динамика на отношенията.

Укрепване на привързаността във взаимоотношенията

EMDR терапията насърчава развитието на сигурна привързаност и укрепва чувството за безопасност във връзката. Чрез разрешаването на индивидуалните травми и работата по общите проблеми двойките могат да изградят здрава основа на доверие, интимност и подкрепа. Повишената емоционална устойчивост и подобрените умения за справяне, придобити чрез EMDR терапията, допринасят за цялостната сила и дълготрайност на връзката.

Преодоляване на  изневяра или предателство

Изневярата или предателството водят да значително разрушения на доверието и емоционалната сигурност в една връзка. EMDR може да подпомогне двойките при изцелението на тези рани, като се справи с травмата, свързана с нарушаването на доверието. Чрез преработването на болезнените спомени и развиването на по-здравословни механизми за справяне EMDR терапията може да улесни прошката, да възстанови доверието и да подпомогне възстановяването на връзката.

Преживяване на раздяла и развод

Раздялата и разводът могат да бъдат дълбоко травмиращи преживявания, които оставят у хората редица емоции като скръб, гняв и загуба. Терапията EMDR може да бъде мощен инструмент за преодоляване на оздравителния процес и за здравословно придвижване напред.

a. Преработване на емоционалната болка: EMDR терапията позволява на хората да преработят и освободят емоционалната болка, свързана с раздялата или развода. Като се насочва към тревожните спомени, мисли и убеждения, свързани с връзката, EMDR помага на хората да придобият нова перспектива, да намалят емоционалната интензивност и да улеснят изцелението на емоционалните рани.

b. Възстановяване на самоидентификацията: След края на една връзка хората могат да изпитат загуба на идентичност и самочувствие. Терапията EMDR може да помогне на лицата да изследват и преработят негативните убеждения и възприятия за себе си, които може да са били подсилени по време на връзката. Като оспорват и трансформират тези убеждения, хората могат да възстановят своята самоидентичност и да възвърнат чувството си за собствена стойност.

c. Създаване на нов разказ: Терапията EMDR позволява на хората да преосмислят бъдещето си и да създадат нов разказ за себе си. Като преработват миналите преживявания и ги преформулират в положителна светлина, хората могат да развият чувство за надежда, цел и посока, което им дава възможност да продължат напред и да приемат нови възможности за растеж и щастие.

Преодоляване на токсичните взаимоотношения

Токсичните взаимоотношения могат да окажат пагубно въздействие върху психическото и емоционалното благополучие на индивида. EMDR терапията може да осигури път към изцеление, като помогне на хората да се освободят от вредните модели и да възстановят живота си.

Заключение
EMDR терапията предлага ефективен подход към проблемите на двойките и взаимоотношенията.

Важно е да се отбележи, че EMDR при консултиране на двойки обикновено се използва в комбинация с други терапевтични техники и интервенции, специфични за динамиката на взаимоотношенията. Освен това и двамата партньори трябва да имат желание да се включат в терапевтичния процес и да работят заедно, за да подкрепят изцелението и израстването на другия.

Използването на EMDR в консултирането на двойки може да бъде мощен инструмент за насърчаване на изцелението, подобряване на комуникацията и укрепване на емоционалната връзка между партньори. Както при всяка друга форма на терапия, ефективността на EMDR при консултиране на двойки ще зависи от уникалните обстоятелства и желанието на двамата партньори да се включат в процеса.
Насочвайки се към минали преживявания, настоящи задействащи фактори и бъдещи предизвикателства, EMDR терапията дава възможност на двойките да се развиват, да общуват ефективно и процъфтяват заедно.

Refund Reason