Пепи Спирова

Психолог и Семеен терапевт

Пепи Спирова е психолог-консултант с практика повече от 10 години. Работила е както с деца и семейства, така и индивидуално консултиране на невротични, поведенчески и личностови разстройства, кризи, разстройства в социалната адаптация при деца, индивиди и семейства. Тя има три годишно обучение за когнитивно-поведенчески консултант към Българската асоциация по когнитивно поведенческа психотерапия. Три годишно обучение за семеен консултант, сертифициран психодрама асистент и специализант по психодрама терапевт към Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапиа “Бернхард Ахтенберг”.

Консултации за двойки
  • Разделени Заедно
  • info@razdelenizaedno.bg
  • 0897 801 883

Refund Reason

X