Повече информация за Д-р Гергана Маркова можете да намерите в личния и сайт тук:

Гергана Маркова е доктор по специална педагогика с 20 годишна практика при работа с децата и семействата по въпросите на ранното детско развитие, за адаптация към яслена, градинска и училищна среда, социални академични умения, езиково-горно и речево развитие, поведенчески разтройства. Тя е сертифициран консултант на родители по метода на индивидуланата психология и демократичното възпитание на Алфред Адлер. Специализира в предлагане на практични решения за въвеждането на принципите на твърд, но добронамерен стил на “демократично родителство”.

Основател на Академия за ранно детско развитие Бобче Топче, Детска градина “БобчеТопче” и Адлер Институт България, посветени на родителстването през емоционалната интелигентност и устойчивост.

Сертифициран консултант е за невро-моторни незрелости при бебета и деца.

Refund Reason