Даниела Тахирова е психодрама терапевт и директор на психодрама с деца, което е най-високото образователно ниво в това психотерапевтично направление. В момента заедно с д-р Даниела Симонс, председателя на Американския институт водят първата за България обучителна група в метода Теле драма. Теле’драма е направлението за онлайн психодрама.
Член е на управителният съвет на Балканската Асоциация по психодрама, социодрама и действени методи. Сертифициран фамилен консултант.
Успешно води индивидуални консултации с деца и възрастни. Организира групи за взаимопомощ, семинари  уебинари на различна тематика.
 

Виж повече за работата и с деца и възрастни:

Ето какво казва самата тя за своята работа:

„Един от много малкото терапевти в България съм, който практикува групова терапия с деца по метода на А.Аахингер и В.Хол, ученичка съм на д-р Фабиян Блобел. Популярно в България и света като Психодрама с деца. Всяко от децата избира и влиза в роля, терапевтът или терапевтите също са в роля. Нашите роли ги избираме първоначално ние, с цел да ни свършат работа в терапията. Всяко от децата си изгражда safe place и започваме играта. През фабулата и взаимодействията децата се научават:

психо драма за деца, терапия за деца

 

 – да себерефлексират – да се вглеждат в своите емоции;
 – да разбират и назовават емоциите на другите;
 – научават стратегии за взаимодействие и общуване;
– да проектират, анализират и разрешават вътрешните си конфликти вътре в играта и
ползвайки въображението си;
– да осмислят правила, да ги прилагат гъвкаво;
– да взаимодействат с авторитети;
– да са изобретателни и креативни;

Всичко това в защитеното и единствено достъпно за тях и нас пространство на играта. Най-големите предимства на метода: взаимодействието с други деца – защото както едно дете може да излекува друго дете, никой възрастен не може и това, че говорим на тяхния език – играта.
Уникалното на моят метод, добавката която лично аз съм  направила-  тясното и много активно взаимодействие с родителите.

ЗА РАЗДЕЛЕНИ ЗАЕДНО Е РАЗРАБОТИЛА ТЕМИ С НАСОКИ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СЛЕД РАЗДЯЛА/ РАЗВОД И ОБЩУВАНЕТО С ТИЙНЕЙДЖЪРИ

Refund Reason